Ekotukihenkilön rooli ja tehtävät

Ekotukihenkilöt toimivat työyhteisönsä ympäristövastuullisuuden muutosvoimana. Ekotukihenkilöt osallistuvat työpaikan ympäristökäytäntöjen suunnitteluun yhdessä muiden, kuten johdon kanssa.

Ekotukihenkilön tärkein tehtävä on opastaa ja tukea työkavereita ympäristötyössä. Ekotukihenkilö motivoi muita toimimaan esimerkiksi olemalla itse esimerkkinä.

Piirroshahmo osoittelee sormellaan purkkeja, hanaa ja lamppua. Hahmon pään yläpuolella on puhekuplia, joissa on rasti ruudussa, huutomerkkejä ja virrankatkaisin.

Ekotukihenkilö:

  • Edistää ympäristövastuullista toimintakulttuuria omassa työyhteisössään.
  • Kouluttautuu tehtäväänsä ja kehittää ympäristöosaamistaan.
  • Selvittää työpaikkansa ympäristöasioiden tilan ja kehittämistarpeet.
  • Osallistuu työpaikkansa ympäristötavoitteiden asettamiseen.
  • Opastaa ja kannustaa työyhteisönsä jäseniä ympäristövastuulliseen toimintaan, kuten energiansäästöön, kulutuksen vähentämiseen ja kestävään liikkumiseen.
  • Tiedottaa ympäristötavoitteiden etenemisestä työyhteisölleen säännöllisesti.
  • Verkostoituu muiden ekotukihenkilöiden ja kaupungin ympäristöasioita edistävien asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää ekotukitoiminnan käsikirjasta: Ympäristötekoja työpaikalla – opas ekotukitoimintaan

Tehtävä: Mistä ekotukitoiminnassa on kyse?