Viisas liikkuminen

Viisaalla eli kestävällä liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestäviä kulkutapoja, jotka ovat myös taloudellisia, sujuvia ja turvallisia sekä liikkujan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä. Tavoitteena on, että liikkumisemme kuormittaisi ympäristöä mahdollisimman vähän.

Viisailla liikkumisvalinnoilla voidaan vaikuttaa ilmastokriisiin, ilmanlaatuun, meluun, ruuhkiin, kaupunkitilan käyttöön, luontoon päätyvän mikromuovin määrään sekä kansanterveyteen.

Kävelijöitä ja pyöräilijöitä ylittämässä katua, raitiovaunun kulma näkyy.

Ensisijaisia valintoja ovat kävely, pyöräily ja joukkoliikenne. Jos henkilöauton käyttö on tarpeen, kannattaa suosia autojen yhteiskäyttöä, kimppakyytejä, liityntäpysäköintiä, vähäpäästöisiä autoja ja taloudellista ajotapaa.

Viisaaseen liikkumiseen kuuluu myös liikkumistarpeen vähentäminen etätyön, etäkokousten ja sähköisen asioinnin avulla.

Viisas liikkuminen

  • vähentää melua ja päästöjä sekä hillitsee ilmastonmuutosta
  • säästää tilaa, energiaa ja luonnonvaroja
  • tukee lähipalvelujen olemassaoloa eli hyvää saavutettavuutta
  • lisää ympäristön viihtyisyyttä
  • mahdollistaa liikunnan ja liikkumisen yhdistämisen
  • vähentää ruuhkia, onnettomuuksia ja turvattomuutta
  • pitää yllä kestävien liikkumistapojen palvelutarjontaa ja edistää siten tasa-arvoisia liikkumismahdollisuuksia.