Lopputentti ja todistus

Tarkista lopuksi tietosi ja taitosi sekä harjoittele lisää vastaamalla tenttikysymyksiin.

Jos haluat kurssista todistuksen, sinun täytyy suorittaa lopputentti hyväksytysti. Tentin läpäisemiseksi sinun täytyy saada 80 % vastauksista oikein.

Lopputentin suorittamiseen on hyvä varata hyvin aikaa, sillä siinä on 21 monivalintakysymystä, jotka on hyvä käydä läpi huolellisesti.

Tentin läpäistyäsi voit tulostaa kurssitodistuksen suoraan selaimesta.