Luonnon monimuotoisuus ja sen säilyminen

Yllä oleva video kertoo luonnon monimuotoisuudesta ja sen tärkeydestä. Jos video ei näy, käy joko sallimassa evästeet internetselaimesi asetuksissa, tai siirry YouTubeen katsomaan video tästä linkistä: Luonnon monimuotoisuus on elintärkeä – toimitaan sen puolesta

Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa sekä eliölajien rikkautta että lajien sisällä olevan geneettisen vaihtelun säilymistä. Monimuotoinen luonto on ihmiskunnan tulevaisuuden kohtalonkysymys, lisäksi sillä on myös itseisarvonsa meistä riippumatta. Luonnolla kaikkine eliöineen on oikeus olla olemassa meidän tarpeistamme riippumatta. Meidän velvollisuutemme on varmistaa, että ihmisen toiminta ei vaaranna maapallon luontaisten eliöyhteisöjen olemassaoloa.

Kaupunkiluonto ja viheralueet auttavat myös hillitsemään ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia. Ne tasaavat korkeita lämpötiloja helleaaltojen aikana sekä pidättävät hulevesiä sateisina aikoina. Viheralueiden ylläpidossa on tärkeää pitää huolta myös maaperästä: tiivistynyt ja köyhtynyt maa on huono kasvualusta eivätkä sadevedet imeydy siihen tehokkaasti. Keinokastelun tarvetta voidaan vähentää suosimalla mahdollisuuksien mukaan kuivuutta kestäviä, paikallisiin oloihin sopeutuneita kasveja.

Luonnon monimuotoisuuden säilymiseen voidaan vaikuttaa monilla eri tavoilla

Kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

  • Suojelemalla alkuperäistä luontoa ja monia eri luontotyyppejä.
  • Ennallistamalla ihmistoiminnan pilaamia alueita paremmin luonnonvaraisille eliöille sopiviksi.

Kunnan tasolla

  • Suunnittelemalla eri toiminnot niin, ettei niistä aiheudu tarpeetonta rasitetta luonnon eliöyhteisöille – esimerkiksi välttämällä hyönteis- ja kasvimyrkkyjä tai ajoittamalla puiden kaataminen lintujen pesimäajan ulkopuolelle.
  • Suunnittelemalla rakennetut alueet niin, että ne tarjoavat elintilaa myös luonnonvaraisille eliöille.
  • Luovutetaan vähällä käytöllä oleva nurmikot tai reuna-alueet niitty- ja ketokasveille, syksyn lehtien annetaan maatua sijoilleen, risut ja lahopuut otetaan osaksi viheralueen ilmettä.

Arkisilla valinnoilla

  • Suosimalla hankinnoissa vastuullisesti pyydettyjä, kasvatettuja ja viljeltyjä vaihtoehtoja sekä satokauden mukaista kasvisruokaa.
  • Torjumalla haitallisia vieraslajeja, jotka syrjäyttävät alkuperäistä luontoa.
  • Ottamalla vastuuta kukin omasta toiminnastamme. Esimerkiksi kaupunkimetsissä liikkuessa on hyvä pysyä kulutusta kestävillä kulkuväylillä, omilla poluilla polkeminen tai kulkeminen kuluttavat maastoa nopeasti. Lemmikkien omistajat huolehtivat siitä, ettei niiden ulkoilu häiritse luonnon eläimiä.

 

Kaupunkisuunnittelun apuna voidaan käyttää muun muassa eläinavusteisen suunnittelun käsitettä. Esimerkiksi kaikille tuttu varpunen tarvitsee viihtyäkseen suojaisia piilo- ja pesäpaikkoja, mahdollisuuden hiekkakylpyihin sekä ravintorikkaita siemeniä tuottavia kasveja. Talventörröttäjiä olisikin mahdollista säästää puistoissa ja pientareilla paljon nykyistä enemmän ilman että siitä olisi haittaa kaupunkilaisille. Nokkosperhonen puolestaan tarvitsee paitsi kukkivia kasveja, myös nokkosia uusien toukkien ravinnoksi.

Kun viheralueiden käsittelytapoja muutetaan, on tärkeää viestiä muutoksesta, sen syistä ja uusilla käsittelytavoilla tavoiteltavista hyödyistä alueen asukkaille ja vierailijoille tai alueen käyttäjille. Kestää aikansa, että katsojan silmä tottuu näkemään lyhyeksi kynityn ruohoaavikon tilalla monimuotoista kasvillisuutta ja siinä pörräävää elämää. Osa ihmisistä voi myös pelätä “hoitamattomuuden” houkuttelevan haittaeläimiä – huolista on tärkeää keskustella avoimesti. Hyvästä viestinnästä esimerkkinä on ote Kauniaisten kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoja aiheesta: