Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat

Hömötiainen on puun oksalla. Oksalla on myös lunta.

Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa sekä eliölajien rikkautta että lajien sisällä olevan geneettisen vaihtelun säilymistä. Myös elinympäristöjen monimuotoisuus on luonnon monimuotoisuutta. Luonnon monimuotoisuutta tulee suojella, koska monet lajit ja elinympäristöt ovat uhanalaistumassa.

Tässä luvussa perehdymme luonnon monimuotoisuuteen, sen merkitykseen ja siihen, miten sitä voidaan suojella. Käymme läpi, mitä tarkoittaa luonnonvarojen liiallinen käyttö, ja miten kiertotalous ja kohtuutalous ovat keinoja vähentää liiallista kulutusta.