Hiilidioksidi ja hiilen kierto

Hiilen kiertokulku elollisessa ja elottomassa luonnossa.
Lähde: Ilmari-video https://youtu.be/Z492NKa1tqo

Hiili kiertää luonnossa kahdella tavalla: nopeasti elollisessa luonnossa ja hitaasti elottomassa luonnossa.

Nopeassa kierrossa kasvit sitovat ilmakehästä hiilidioksidia yhteyttämisreaktiossa. Näin ilmakehän hiili siirtyy osaksi ravintoketjua, kun hiiliyhdisteisiin (kuten sokereihin) varastoituu kemiallisesti auringon energiaa. Hiili vapautuu takaisin ilmakehään soluhengityksen (hengitysilman), puiden lahoamisen ja kuolleiden eliöiden maatumisen kautta.

Maaperässä helposti hajoava orgaaninen aines ylläpitää elämää, kun hajotustoiminnan seurauksena ravinteita vapautuu uudelleen kasvien käyttöön. Maaperän stabiili orgaaninen aines (humus) toimii puolestaan reaktiopintana ja hiilivarastona.

Hitaassa kierrossa hiilidioksidia liukenee veteen, jossa se muuntuu karbonaatiksi ja osa siitä siirtyy vähitellen maa- ja kallioperään. Hiiltä kulkeutuu maaperään myös maalla elävien eläinten ja kasvien hajoamatta jääneistä jäännöksistä.

Miljoonien vuosien kuluessa maa- ja kallioperään muodostuneet orgaanisen aineen varastot voivat muuttua fossiilisiksi polttoaineiksi, kuten kivihiileksi, maakaasuksi ja raakaöljyksi.

Tehtävä:

Hiilen poistaminen ilmakehästä

 

 

Ilmastonmuutoksen rajoittaminen vaatii, että päästövähennysten lisäksi ilmakehästä poistetaan hiilidioksidia.
Lähde: Ilmatieteen laitos, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi

 

Lisätietoja: