Energiamerkit

EU-maissa yhtenäinen energiamerkintä antaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa kotitalouslaitteiden energiankulutuksesta ja pyrkii ohjaamaan kuluttajia hankkimaan energiatehokkaampia tuotteita.

Energiamerkintävaatimukset koskevat niitä tuoteryhmiä, joista on säädetty tuoteryhmäkohtainen toimeenpanosäädös.

Lue lisää: https://energiamerkinta.fi/

Kuva energiamerkinnästä, jossa on eri värisiä nuolia, kirjaimia ja numeroita.

TCO on kansainvälinen kestävän kehityksen sertifikaatti IT-tuotteille. Sen kriteerit koskevat tuotteen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia, tuotantolaitosten yhteiskuntavastuuta ja sosiaalisia oloja. Valmistajien täytyy huomioida raaka-aineiden lisäksi esimerkiksi vaatimukset tuotteen käyttöiän pidentämisestä ja materiaalien kierrättämisestä.

Lue lisää: TCO Development https://tcocertified.com/sustainability-issues-connected-to-it-products/

Vihreä vaakasuuntainen soikio, jonka sisällä on valkoinen ympyrä. Sen sisällä lukee TCO certified.

EKOenergia on kansainvälinen ympäristömerkki uusiutuvalle sähkölle ja uusiutuvalle kaasulle. EKOenergia-merkitty energia on aina 100 % uusiutuvaa. Lisäksi EKOenergia-merkityn energian tulee täyttää ympäristöjärjestöjen hyväksymät kestävyyskriteerit.

Lue lisää: https://www.ekoenergy.org/fi/

Vihreän ympyrän sisällä on vihreä kaksilehtinen kasvi, vieressä on teksti EKOenergia.