Luonnon monimuotoisuuden merkitys

Vaikka usein olisikin vaikeaa määrittää yksittäisen eliölajin merkitystä kokonaisuudelle, on luonnon monimuotoisuuden säilyminen ehdottoman tärkeää ihmiskunnan tulevaisuudelle. On sanottu, että yli puolet globaalista bruttokansantuotteesta olisi suoraan riippuvainen luonnosta. Historiallisesti monet meille tärkeät löydöt, kuten penisilliini, ovat alun perin löytyneet luonnosta ja monta tärkeää löytöä on vielä tekemättä.

Luonnon prosessit tuottavat ihmiselle äärimmäisen tärkeitä asioita, kuten kasvien pölytystä, juomaveden puhdistusta, ravinteiden kierrätystä ja ilmaston säätelyä. Näitä prosesseja kutsutaan ekosysteemipalveluiksi. Monimuotoinen luonto myös kestää ihmistoiminnan vaikutuksia ja ilmasto-olojen muutosta paremmin kuin yksipuoliseksi köyhtynyt.

Arkisella tasolla lähiluonto ja lajirunsaus pihoilla ja viheralueilla lisää viihtyisyyttä ja auttaa rakentamaan luontosuhdetta jo pienestä pitäen.

Miksi monimuotoisuus on tärkeää?

Alla oleva video kertoo lisää aiheesta. Jos video ei näy, käy joko sallimassa evästeet internetselaimesi asetuksissa, tai siirry YouTubeen katsomaan video tästä linkistä: Miksi monimuotoisuus on tärkeää?

Lisää aiheesta: