Ekotukitoiminnan tavoitteet ja askeleet

Ekotukitoiminnan tavoitteena on, että mahdollisimman moni työntekijä sitoutuu ympäristövastuuseen ja ottaa vähemmän ympäristöä kuormittavat toimintatavat ja ajattelun osaksi työpaikan arkea. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työpaikalla vähennetään jätteen syntyä ja tehostetaan lajittelua, säästetään energiaa, liikutaan ympäristöystävällisesti ja huomioidaan ympäristönäkökohdat työpaikalle tehtävissä hankinnoissa, esimerkiksi valitsemalla ympäristömerkitty tuote.

Tilannekartoitus ja toimintasuunnitelma

Ekotukihenkilön nimeämisen ja kouluttautumisen jälkeen työpaikan ekotukitoiminta käynnistetään tilannekartoituksella ja toimintasuunnitelman laatimisella. Niitä ennen on kuitenkin tärkeää käydä keskustelu esihenkilön kanssa esimerkiksi siitä kuinka paljon ekotukitoimintaan saa käyttää työaikaa ja miten ympäristöasioita pidetään esillä työyhteisössä. Aluksi on myös hyvä miettiä tulisiko ekotukihenkilölle nimetä työpari tai perustaa työpaikalle ekotukitiimi.

Piirroskuva, kaksi hahmoa keskustelee ja heidän päidensä yllä on yhteinen puhekupla. Pöydän takana istuvan henkilön edessä on kyltti, jossa lukee pomo.

Tilannekartoituksen avulla työyhteisönne saa kuvan työyksikkönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja kierrätyksestä, kulutustottumuksista, liikkumisesta ja toimintakulttuurista. Toimintasuunnitelmaan kirjataan 1-2 tavoitetta, joita työyhteisössä lähdetään edistämään. Lisäksi kirjataan konkreettiset toimenpiteet. Suunnitelman voi tehdä esimerkiksi yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Valmiit pohjat tilannekartoituksen ja toimintasuunnitelman tekemiseen sekä muita materiaaleja löydät Ekotuki-nettisivuita: Materiaalit | Ekotuki – Ympäristötekoja työpaikalla.

Ekotukitoiminnan askeleet

  1. Sitoudumme organisaationa ympäristövastuullisuuden edistämiseen.
  2. Nimeämme ja koulutamme työyhteisöihimme ekotukihenkilöitä.
  3. Tuemme ekotukihenkilöitä ja heidän työtään.
  4. Selvitämme ympäristöasioiden tilan ja tunnistamme omat vaikutusmahdollisuutemme.
  5. Säästämme energiaa ja vettä.
  6. Vähennämme jätteen määrää, kierrätämme ja lajittelemme.
  7. Huomioimme ympäristönäkökohdat hankinnoissa.
  8. Edistämme kestävää liikkumista.
  9. Otamme ekotukitoiminnan huomioon suunnittelussa, toiminnassa ja arvioinnissa.
  10. Varmistamme ekotukitoiminnan jatkuvuuden.