Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikalla

Viisaaseen liikkumiseen kannustamista kutsutaan liikkumisen ohjaukseksi (Mobility Management). Se tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä.

Työnantaja voi vaikuttaa työntekijöiden kulkutapavalintoihin sekä työaikana tapahtuvilla työasiamatkoilla että kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Henkilöstön viisasta liikkumista voidaan edistää muun muassa tarjoamalla toimivat sosiaalitilat, turvallista pyöräpysäköintiä ja työsuhdematkalippuja.

Työpaikalla voidaan myös helpottaa etätyön tekemistä, muuttaa pysäköintipolitiikkaa tai kouluttaa työssään autoa tarvitsevia taloudelliseen ajotapaan. Viisaan liikkumisen käytännöistä on hyvä viestiä säännöllisesti sekä varmistaa, että ne ovat mukana mm. uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Kaikki mukaan kampanjoiden avulla

Suomessa on monia kestävään liikkumiseen liittyviä kampanjoita ja teemaviikkoja. Esimerkiksi toukokuussa vietetään Pyöräilyviikkoa, jonka osana on Pyörällä töihin -päivä. Syyskuussa puolestaan vietetään Liikkujan viikkoa ja sen yhteydessä Auton vapaapäivää.

Suosittu kampanja on myös Kilometrikisa, johon työpaikat tai työtiimit voivat ilmoittaa pyöräilyjoukkueen ja kirjata ylös kampanja-aikana poljetut kilometrit. Kävelykilometrikisassa kilometrejä kerätään puolestaan kävellen.

Teemapäivän tai kampanjan voi järjestää myös muuten: esimerkiksi pyöränhuoltopäivään voi kysyä paikallista asiantuntijaa antamaan vinkkejä oman pyörän huoltamiseen tai tekemään kevyitä huoltotoimenpiteitä työpäivän aikana. Voisiko omaa pyörää myös koristella tai tuunata teemapäivässä? Mahdollisuus kokeilla sähkö- tai taakkapyörää voi myös kiinnostaa monia, jotka vielä eivät pyöräile.

Kampanjoiden avulla on helppo saada ihmisiä kokeilemaan uusia kestävämpiä liikkumismuotoja. Kävely ja pyöräily työmatkoilla edistävät myös työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Tämän vuoksi myös työnantajien on kannattavaa tukea kestävää liikkumista työpaikalla.