Energia

Piirretty talo. Toiselta puolen taloa lähtee aaltomaisia nuoli, jotka johtavat teksteihin. Toisella puolen taloa kohti tulee nuolia auringosta ja sanasta lämmitys.
Esimerkki suomalaisen kerrostalon lämpötaseesta eli rakennukseen tulevista ja poistuvista lämpövirroista.

Energia on noussut hyvin ajankohtaiseksi aiheeksi, ja energiansäästö on esillä enemmän kuin aikoihin energian hinnan noustessa ja energiapulan uhatessa. Energiankulutukseen on tärkeä kiinnittää huomiota sekä kodeissa että työpaikoilla.

Tässä luvussa käymme läpi, mihin energiaa kuluu. Perehdymme energiatehokkuuteen, ja kerromme energiansäästövinkkejä.