Ilmastonmuutoksen hillintä

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen kokonaan on jo myöhäistä. Monet ihmisen toiminnasta syntyvät kasvihuonekaasut säilyvät ilmakehässä satoja vuosia, joten ne lämmittävät ilmastoa, vaikka uusien päästöjen tuottaminen lopetettaisiin. Ilmastonmuutosta voidaan kuitenkin hillitä ja sen tuomiin muutoksiin voidaan yrittää sopeutua eri tavoin.

Miten ilmastonmuutosta voi hillitä?

Ilmaston lämpenemistä voidaan hillitä rajoittamalla kasvihuonekaasupäästöjä. Kansainvälisellä tasolla tärkein ilmastopolitiikan tavoitteiden määrittäjä on Yhdistyneet kansakunnat (YK).

Yhteisiä ilmastosopimuksia ja niiden täydennyksiä on tehty vuodesta 1992 lähtien. Vuonna 2016 voimaan astuneen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan. Maailmanlaajuisen sopimuksen osapuolet ovat sitoutuneet laatimaan ja saavuttamaan omat kansalliset päästövähennystavoitteensa, joilla ilmaston lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

Euroopan unionin ensimmäisestä ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun vuonna 2008. Vuodelle 2020 asetettiin silloin tavoitteeksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 prosentilla, mikä saavutettiin jo vuonna 2018. Vuonna 2019 EU:n johtajat hyväksyivät tavoitteen hiilineutraalista Euroopasta vuoteen 2050 mennessä.

Kaupungit

Kaupunkien vaikuttavimpia päästövähennyskeinoja ovat muun muassa ilmastotyötä tukeva kaavoitus ja maankäyttö, energiayhtiöihin vaikuttaminen omistajaohjauksen kautta sekä joukkoliikenteen kehittäminen. Lisäksi kunnat ovat avainasemassa tukemassa asennemuutosta ja lisäämässä kuntalaisten ilmasto-osaamista koulutuksella ja viestinnällä. Asukkaiden valinnat vaikuttavat suoraan päästöihin sekä ohjaavat kysynnän kautta tuotantoa ja palvelujen tarjontaa.

Yritykset

Yritykset voivat vaikuttaa ilmastopäästöihin tehostamalla omaa toimintaansa ja valitsemalla päästötöntä energiaa, sekä kehittämällä omaa tuote- ja palveluvalikoimaansa sellaiseksi, että se tukee välttämätöntä muutosta kohti yhteiskuntaa, jonka toiminta mahtuu luonnon asettamiin rajoihin.

Minä itse

Omassa arjessaan voi kukin tehdä merkittäviä ilmastonmuutokseen vaikuttavia valintoja. Tarvitaan iso muutos kulutuskäyttäytymisessämme ja elintavoissamme, jotta hyvä elämä on mahdollinen meille ja muille myös tulevaisuudessa. Vinkkejä saa esimerkiksi tästä koulutuksesta tai Ilmastotreenistä.

Jokaisen vastuulla on tehdä omaan elämäntilanteeseensa sopivat valinnat. Onneksi uusista toimintatavoista tulee nopeasti uusia rutiineja, eikä niitä tarvitse sen jälkeen erikseen miettiä.

Onnistuminen ilmastonmuutoksen hillinnässä vaatii koko yhteiskunnan sitoutumista. Valtio, yritykset ja sijoittajat, yksilöt ja kansalaisryhmät.
Lähde: VTT, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi

Lisätietoja: