Maailman vesivarat

Maapallo avaruudesta kuvattuna.

Kaikista maapallon vesivaroista alle 3 % on makeaa vettä ja siitäkin valtaosa on sitoutunut napa- ja vuoristojäätiköihin tai on piilossa syvällä pohjavesiesiintymissä. Tämä tarkoittaa, että sinisen planeettamme vedestä vain alle 1 % prosenttia on käyttökelpoisessa muodossa ja sen tulisi riittää yhä kasvavalle väestömäärälle.

Joka kuudennella ihmisellä maailmassa ei ole luotettavaa vesilähdettä, josta saisi 50 litraa puhdasta vettä päivittäin. Suomalainen käyttää suihkuun ja muuhun hygienian hoitoon keskimäärin lähes saman verran vettä päivittäin.

Puhtaan veden saatavuuteen vaikuttaa vesivarojen epätasainen jakautuminen maapallolla, vedenkulutuksen määrää kasvattavat seikat kuten tehomaatalous, raakavesilähteiden saastuminen ja ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos muodostaa suurimman riskin tiheimmin asutuilla alueilla, mutta lisääntyvät kuivuusjaksot ja tulvat vaikuttavat paikallisiin vesimääriin ja veden laatuun myös Suomessa.

Lisätietoa: