Ilmastonmuutos

Jos kasvihuonekaasuja ei vähennetä merkittävästi, 1,5 asteen raja ylitetään.
Ilmatieteen laitos, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistämme. Ilmastonmuutos on ihmisten aiheuttama, ja se johtuu kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin määrän lisääntymisestä ilmakehässä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat kielteisiä sekä ihmisille että luonnolle. Ilmastonmuutosta on mahdollista hillitä kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä, mutta samanaikaisesti meidän tulee myös varautua ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Tässä luvussa käymme läpi, mitä ilmastonmuutos on ja mistä se aiheutuu. Käymme läpi hiilen kiertoa ja miten ilmakehän hiilidioksidimäärä on noussut rajusti. Perehdymme siihen, miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja mitä ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa.