Kiinteistöiltä kerättäviä jätteitä hyödynnetään monella tapaa

Kuvassa on erivärisiä piktogrammeja, jätelajien nimiä ja erilaisten tuotteiden nimiä.
Kiinteistöiltä kerättäviä jätteitä voidaan hyödyntää monella tapaa.

 

Jätehuollon järjestämisestä vastaa jätelain mukaan ensisijaisesti jätteen haltija, kuten yksityinen henkilö, kiinteistön haltija tai yritys. Kuntien vastuulla on järjestää asumisessa syntyneen jätteen ja maatalouden vaarallisen jätteen hyödyntäminen ja käsittely. Lisäksi kunnan on huolehdittava kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan sekä kunnan omien koulujen yhdyskuntajätteestä. Kunta ei vastaa jätteistä, joita koskee niin sanottu tuottajavastuu.

Tuottajavastuu

Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteen valmistajan tai maahantuojan vastuuta tuotteen jätehuollon järjestämisestä. Sen piiriin kuuluvat:

  • paperituotteet
  • pakkaukset
  • paristot ja akut
  • sähkö- ja elektroniikkalaitteet
  • moottorikäyttöisen ja muun ajoneuvon ja laitteen renkaat
  • henkilöautot, pakettiautot ja niihin rinnastettavat ajoneuvot

Näiden jätteiden osalta tuottajien tai niiden muodostamien tuottajayhteisöjen velvollisuus on järjestää alueellisia vastaanottopisteitä, joihin ne voi jättää maksutta. Kyseisten tuotteiden, esim. paristojen ja akkujen hinnassa on jo mukana tuotteiden tulevan jätehuollon vaatimat kustannukset.

Lue lisää:

Metallia voi kierrättää lähes loputtomiin. Kun käytetään kierrätettyä raaka-ainetta, säästyy luonnonvaroja ja energiaa. Esimerkiksi kierrätetyn alumiinin hyödyntäminen kuluttaa 95 % vähemmän energiaa verrattuna neitseellisen raaka-aineen louhimiseen maaperästä.

Ekotukivinkki:

Tieto siitä mitä eri jätteistä tehdään kannustaa lajittelemaan. Kumoa urbaanit legendat ja kerro työkavereille mitä lajitelluille jätteille tapahtuu. Jos työpaikalta puuttuu jokin jätteen keräys, selvitä mahdollisuus sen aloittamiseen.

Tutustu videoon: Vanhoissa kännyköissä on kultaa.
Katso koko sarja: Minne jätteet menevät? | Yle Areena