Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa varautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kuten sään ääri-ilmiöihin ja pidemmän aikavälin muutoksiin kuten merenpinnan nousuun. Suorien vaikutusten lisäksi pitää varautua myös välillisiin vaikutuksiin, kuten terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin. Sopeutumistoimissa ihmistä auttaa myös luonnon ekosysteemien toiminnan vahvistaminen.

Muutosten seuraukset ovat moninaisia. Paikallisella tasolla on tarpeen varautua esimerkiksi lämpöjaksojen aiheuttamiin terveydellisiin haittoihin ja talvisen harmauden lisäämään alakuloon. Kaupunkisuunnittelussa pitää varautua ennen kaikkea sateiden lisääntymiseen ja lämpötilojen vaihteluun. Esimerkiksi puistoihin ja pientareille rakennetut painanteet sekä viherkatot voivat auttaa pidättämään rankkasateiden vesimääriä kaupungissa luonnollisesti ja kaupunkipuiden lisääminen tuo viilentävää varjoa hellejaksojen aikana.

Lisäksi meihin vaikuttavat myös maailmanlaajuiset muutokset kuten ruuan ja tarvikkeiden saatavuus, kriisien ja muuttoliikkeen lisääntyminen ja näistä seuraava rahatalouden ja yhteiskuntien epävakaus.

Miten ilmastonmuutos näkyy Suomessa?

  • Meritulvan riski on kasvussa.
  • Lämpöjaksot yleistyvät ja pitenevät.
  • Rankkasateet voimistuvat keväisin.
  • Jäätävät sateet yleistyvät.
  • Talvisin sadepäivien lukumäärä kasvaa ja pilvisyys lisääntyy.
  • Lumipeitekausi lyhenee, mutta runsaiden lumisateiden määrä ei vähene.
  • Maaperän roudan syvyys vähenee ja kesto lyhenee.
  • Vesistöjen jääpeite ohenee ja jääpeiteaika lyhenee.
Ilmastonmuutos näkyy maalla, merissä ja ilmakehässä. Jo tapahtuneet muutokset jatkuvat, ja osa niistä jatkuu peruuttamattomasti tulevien vuosisatojen tai tuhansien ajan.
Lähde: Ilmatieteen laitos, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi

 

Mitä enemmän ilmasto lämpenee, sitä suurempia ovat vaikutukset kaupungeille.

 

Lisätietoa: