IVLP -järjestelmän mitoitus

Ulkoilma-vesilämpöpumppun (IVLP) teho riippuu oleellisesti ulkolämpötilasta. Ilmavesilämpöpumppu tuottaa lämpöä -20 asteen lämpötilassa noin puolet huonommalla hyötysuhteella ja teholla kuin +7 asteen lämpötilassa. Kovimmilla pakkasilla ulkoilma-vesilämpöpumppu tuottaa lämpöä samalla hyötysuhteella kuin sähkölämmitys, jos kompressori on toiminnassa. Sähkönkulutus korostuu, jos kohteessa on korkean lämpötilan vesipatteriverkosto, joka voi edellyttää jopa yli 70 asteen menovesilämpötilaa silloin, kun ulkona on –26 astetta tai kylmempää. Siksi ulkoilma-vesilämpöpumppu soveltuukin huomattavasti paremmin vesikiertoisen lattialämmityksen yhteyteen, koska siinä lämmityspiirin lämpötilatasot pysyttelevät kohteen ja olosuhteiden mukaan yleensä noin 25—45 asteessa. Varajärjestelmänä pumpussa on useimmiten huipputehon mukaan mitoitettu sähkövastus tai jokin rinnakkainen täystehoinen lämmitysjärjestelmä, kuten öljylämmitys.

Pientaloissa ilmavesilämpöpumppu mitoitetaan yleensä kattamaan koko kiinteistön ja veden lämmityksen tarve. Mitoituslaskelmat tehdään hyvin samoilla periaatteilla kuin maalämmön mitoituksessa. Energiantarvelaskenta perustuu joko toteutuneisiin kulutukseen tai talon ominaisuuksiin perustuvaan laskentaan. Tärkeintä on, että mitoituksen tekee asiantunteva taho. Tarjousvertailussa kannattaa kiinnittää huomiota, millaisilla laskentaperusteilla sekä mitoitus että kannattavuuslaskennat on tehty.