Energiatehokkuustoimet ennen lämmitysremonttia

Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen vähentää energiankulutusta ja lämmityksen huipputehontarvetta. Tämä vaikuttaa oleellisesti tulevan lämmitysremontin toteuttamiseen. Mm. ikkunaremontti, yläpohjan lisäeristäminen tai seinien tiivistäminen laskevat lämmitystehon tarvetta ja lämmitysverkoston tarvitsemaa lämpötilaa. Tämä voi mahdollistaa pienemmän maalämpöpumppuinvestoinnin tai edullisemman investoinnin ulkoilmavesilämpöpumppuun maalämmön sijaan. Lisäksi tarvittava matalampi lämpötila parantaa tulevan vesikiertoon kytketyn lämpöpumpun antotehoa ja hyötysuhdetta. Alla olevassa kuvassa havainnollistetaan rakennuksen huipputehontarvetta. Klikkaamalla infopalloa saat esille lisätietoa.

Jokainen energiatehokkuustoimi kannattaa harkita tapauskohtaisesti ja helpot ja edulliset toimet kannattaa toteuttaa joka tapauksessa. Lähtökohtaisesti rakennuksen energiankulutus on järkevä saada mahdollisimman alas ennen lämmitysremonttia, koska myös uusiutuvien lämmitysjärjestelmien käytöstä aiheutuu kustannuksia.

Lisätietoa rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta löydät mm Energiatehokaskoti.fi-sivuilta.