Kuiva sähkölämmitys

Kuiva sähkölämmitys tai suorasähkö on lämmitysmuoto, joka ei sisällä vesikiertoista lämmönjakoa.  Tämä tarkoittaa siis useimmiten sähköpattereita tai sähköistä lattialämmitystä. Lämpimälle käyttövedelle on erillinen varaaja, jonka tilavuus on useimmiten noin 300 litraa. Kuiva sähkölämmitys on nopea ja kohtalaisen energiatehokas lämmitystapa, koska lämmönvarastointi, lämmönsäätö ja lämmönsiirtohäviöt puuttuvat lähes kokonaan. Lämmitysmuoto on kuitenkin kallis käyttää riippuen sähkön hinnasta.

Alla olevassa kuvassa havainnollistetaan kuivan sähkölämmityksen toimintaperiaatetta. Infopalloja klikkaamalla saat esille lisätietoa.

Koska lämmitysjärjestelmä ei sisällä vesikiertoista lämmönjakoa, on sen korvaaminen uusiutuvilla järjestelmillä haastavaa. Esimerkiksi maalämpö tarvitsee vesikiertoisen lämmönjaon. Kuivan sähkölämmityksen kohteessa kannattaakin hyödyntää erityisen tarkasti rakenteellisen energiatehokkuuden kustannustehokkaat mahdollisuudet. Lisäksi ilmalämpöpumppu ja varaava takka ovat todennäköisesti hyödyllisiä tukilämmitysmuotoja. Aurinkolämpöäkin voidaan kausiluonteisesti hyödyntää käyttöveden lämmitykseen. Tällöin aurinkolämpöä ladataan varaajaan.

Vesikiertoisen patteriverkoston jälkiasentaminen kuivan sähkölämmityksen tilalle on mahdollista, mutta sen kustannustehokkuus kannattaa arvioida aina tapauskohtaisesti. Ennen päätöstä vesikiertoisen patteriverkon jälkiasentamisesta on huomioitava myös, että lämminvesivaraaja ja kiertovesipumppu tarvitsevat tilaa. Jos vesikiertoinen patteriverkko päätetään jälkiasentaa, pattereiden lämmönluovutuspinta-ala kannattaa mitoittaa aiempaa suuremmaksi, jotta lämmitysverkkoon menevän veden lämpötila ei nousisi kovilla pakkasillakaan yli 45—50 asteen.

Myös vesikiertoinen lattialämmitys voidaan useimmiten jälkiasentaa, mutta rakenteiden ja sisustuksen laatutasoerojen vuoksi kustannushaitari on melko laaja. Helpoin rakenneratkaisu on vanhan betonikerroksen päälle tehtävä uusi betonikerros, jonka sisään lattialämmitysputkitus asennetaan, mutta se nostaa lattian pintaa vähintään 40—50 millimetriä. Periaatteessa lattialämmitys voidaan usein asentaa myös vanhan lattiapinnan alapuolelle, mutta siihen liittyvät rakennetoimet ovat usein hankalia ja työläitä.