Pientalon perinteiset lämmitysmuodot

Suomessa pientalojen yleisimmät lämmitysmuodot ovat sähkölämmitys, öljylämmitys ja puu. Vaikka sähkölämmityksen ja öljylämmityksen osuus on pienentynyt viime vuosina, on meillä edelleen yli 200 000 öljylämmitystaloa ja yli 500 000 sähkölämmitystaloa. Uudistaloissa lämpöpumput, ja etenkin maalämpö, ovat puolestaan selvästi suosituin valinta lämmitysjärjestelmänä.

Tämän luvun kappaleissa kerrotaan omakotitalojen perinteisten lämmitysmuotojen tekniikasta ja mahdollisuuksista vaihtaa lämmitysmuoto uusiutuvaa energiaa hyödyntäväksi.