Kulutuksen seuranta

Uuden järjestelmän kulutuksen seurannalla varmistetaan, että laite toimii niin kuin pitää ja luvatulla hyötysuhteella. Useimmissa vesikiertoon kytketyissä lämpöpumpuissa on nykyään ainakin käyttötuntien laskenta, toisinaan myös sisäänrakennettu kilowattituntimittari. Jos kWh-mittaria ei ole, voi sähköasentaja asentaa sen lämpöpumppuun.

Pistotulppaliitäntäiseen ilmalämpöpumppuun löytyy helposti ja edullisesti soveltuva kWh-mittari.
Myös maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumpun lämmönluovutus- ja käyttövesipuolelle voidaan asentaa nestekiertoa ja lämpötilaeroa mittaava digitaalinen kulutusmittari. Sen asentaa LVI-asentaja. Kustannus on noin 400 euroa mittariparia kohden plus asennustyö. Yhdessä sähköisen kulutusmittauksen kanssa etuna on tarkan lämpökertoimen selvittäminen. Joissakin lämpöpumpuissa mittaus on olemassa jo vakiona siten, että mittausanturit on asennettu laitteen sisälle.