Puutukilämmitys

Puutukilämmityksessä polttoaineena toimivat klapit, halot ja pelletti, ja poltto tapahtuu mm. leivinuunissa, varaavassa takassa, kamiinassa tai pellettitakassa. Runsas puun poltto heikentää ilmanlaatua ja lisää terveydelle haitallisia pienhiukkaspäästöjä, mikä on hyvä huomioida etenkin taajama-alueilla. Polton päästöjä voi vähentää merkittävästi polttamalla vain puhdasta kuivaa puuta ja noudattamalla oman tulisijan käyttöohjeita puhtaasta poltosta. Lisätietoa puun puhtaasta polttamisesta löytyy poltapuhtaasti.fi -sivustolta.

Puulämmitystä harkittaessa kannattaa miettiä, millaista lämmitystä talossa tarvitaan ja kuinka usein itse on valmis lämmittämään puulla. Vaihtoehtoja on paljon. Varaavat takat ja tulisijat ovat massiivisia. Niitä lämmitetään usean tunnin ajan ja niistä lämpö siirtyy huoneilmaan hitaasti ja pitkän aikaa. Kamiinasta ja kiertoilmatakasta taas lämpöä saadaan suurella teholla nopeasti, mutta lyhyemmän aikaa. Pellettitakka voi parhaimmillaan ollaan automatisoitu ja näin ollen erittäin helppo käyttää. Uuteen takkaan voidaan joissakin malleissa lisätä lämmönvaihdin ja kytkeä takka vesikiertoiseen lämmönjakoon.

Puulämmityksen hyötysuhde vaihtelee 25—85 %:n välillä tulisijan, puun kuivuuden ja olosuhteiden mukaan. Uusi, laadukas varaava takka, jossa poltetaan kuivaa puuta oikein asetettuna, voi saavuttaa yli 80 %:n hyötysuhteen. Kuivan puun lämpöarvo on 4,3 kWh kiloa kohden. Märkä puu syttyy heikosti, palaa savuttaen, antaa heikommin lämpöä ja aiheuttaa enemmän pienhiukkaspäästöjä.

Avotakan hyötysuhde on erittäin huono. Siihen voidaan kuitenkin asentaa takkasydän, joka nostaa takan hyötysuhdetta merkittävästi. Avotakkaan on saatavilla myös pelletillä toimivia sydämiä. Tilanteesta riippuen voi kuitenkin olla järkevämpää asentaa avotakan tilalle uusi tehokkaampi tulisija.

Pellettitakka voi olla hyvä vaihtoehto vanhan tulisijan paikalle varsinkin kuivan sähkölämmityksen kohteissa. Pellettitakan hyötysuhde on noin 75—85 %. Markkinoilla on myös pellettitakkoja, jotka toimivat automaattisesti kuten pellettipolttimet kattiloissa. On myös malleja, jotka voidaan asentaa olemassa olevaan avotakkaan tai muuhun perinteiselle polttopuulle tarkoitettuun takkaan.