Olemassa olevan sähkökapasiteetin riittävyys

Ennen lämpöpumppujärjestelmän hankintaa on hyvä tarkistaa talon sähköliittymän koon riittävyys. Useimmissa omakotitaloissa oleva pääsulakekoko 3*25A riittää kaikille lämpöpumppujärjestelmille. Kun kyseessä on ilma-vesilämpöpumppu, on sähkötehon huipputarve syytä laskea sähkölämmitystä vastaavalle tasolle. Omakotitaloissa sähkönsyöttökaapeli on yleensä riittävän vahva, eikä sitä tarvitse uusia.

On hyvä huomata, että lämpöpumpun on/off-tyyppinen kompressori haukkaa käynnistyessään virtaa hetkellisesti noin 7—9-kertaisesti tavanomaiseen tehonkulutukseen verrattuna. Inverter-tyyppisen lämpöpumpun kompressori käynnistyy edellä mainittuun verrattuna paljon pienemmällä virtapiikillä. Inverter-mallinen lämpöpumppu on erityisen suotava maaseudulla, koska siellä suuritehoinen on/off -kompressori voi aiheuttaa valojen välkyntää kompressorin käynnistyessä.

Pääsulakkeet = Pääsulakkeet asennetaan sähköliittymän suojaksi yleensä kiinteistön sähköpääkeskukseen. Niitä on 1-3 kappaletta liittymän tyypistä riippuen.

Pääsulakekoko = Pääsulkakoko kertoo, kuinka suuren sähkövirran ne kestävät. Mikäli sulake palaa, sähköt katkeavat. Sulakekoko määrittää usein myös sähköliittymän perusmaksun hinnan.

On/off lämpöpumppu = On/off lämpöpumppu antaa käynnistyessään täyden tehon ja sammuu kun lämpöä ei enää tarvita.

Inverter lämpöpumppu = Inverter lämpöpumppu säätää tehoa lämmön tarpeen mukaan.