Toimenpideluvan hakeminen

Maalämmön keruuputkiston asennus vaatii kunnalta toimenpideluvan. Luvan hinta ja lupaprosessi on eri kunnilla erilainen. Luvan haun yhteydessä selviävät mahdolliset esteet tai rasitteet lämpökaivon poraamiselle. Vaikuttavia asioita ovat muun muassa pohjavesialueet, maanalaisten rakenteiden läheisyys sekä turvaetäisyydet tontin rajoille, rakennuksiin ja muihin kaivoihin.

On hyvä huomata, että lämpökaivo on pystysuuntaan nähden syvemmälle mentäessä tyypillisesti hieman kaareutuva: Mitä syvempi kaivo, sitä enemmän kaarevuutta kaivossa on. Kaarevuuden määrä 200 metrin syvyisen kaivon kohdalla voi olla jopa yli 10 metriä. Näin ollen liian tontin reunassa oleva lämpökaivo voi kaareutua tontin reunan toiselle puolelle. Jos tarkoitus on upottaa keruuputki vesistöön, tarvitaan myös vesialueen omistajan lupa ja mahdollisesti muitakin selvityksiä tai lupia.