Ennen lämmitysremonttia

Fossiilisen energiaan (öljy, kaasu) tai suoraan sähköön tukeutuvien lämmitysjärjestelmien käyttö on pahimmillaan erittäin kallista. Lisäksi öljystä eroon pääsemiseksi on tarjolla erilaisia taloudellisia tukia. Tämä tekee lämmitysjärjestelmän vaihdon monelle hyvin ajankohtaiseksi tai jopa kiireelliseksi. Hyvä näin, mutta ennen lämmitysremonttia on kuitenkin erittäin tärkeää pysähtyä pohtimaan eri vaihtoehtoja ja parasta polkua kohti hyvää lopputulosta. Tämän luvun kappaleissa käydään läpi asioita, joita olisi hyvä pohtia ennen remonttia ja uuden järjestelmän hankintaa.