Öljylämmitys

Öljylämmitysjärjestelmän pääosat ovat öljykattila, öljypoltin, öljysäiliö ja savuhormi. Öljylämmitys perustuu vesikiertoiseen lämmönjakoon, jossa öljykattilassa lämmennyt vesi siirretään kiertovesipumpun avulla talon lämmitysverkostoon. Myös käyttövesi lämmitetään kattilassa, mutta se tapahtuu lämmönsiirtimen avulla, erillään lämmitysverkostosta. Automatiikalla valvotaan lämpötilaa vähintään ulkolämpötilan muutosten mukaan.

Alla olevassa kuvassa havainnollistetaan öljyjärjestelmän toimintaperiaatetta. Infopalloja klikkaamalla saat esille lisätietoa.

Öljykattilasta lämpöä jaetaan taloon yleensä vesikiertoisella patteriverkostolla. Siihen voidaan kytkeä lähes kaikki uusiutuvia energialähteitä käyttävät lämmitysmuodot, kuten erilaiset lämpöpumput ja aurinkokeräimet. Lämpöpumpuille optimaalisin lämmönjako on kuitenkin vesikiertoinen lattialämmitys, jonka lämpötila on matalampi kuin patteriverkoston.

Vanha öljylämmitys voidaan joko vaihtaa kokonaan toiseen lämmitysmuotoon tai jos öljykattilan ja säiliön kunto on hyvä, jättää se hybridilämmityksen osaksi. Hybridissä öljylämmityksen rinnalla on jokin muu lämmitysmuoto. Lämmitysmuotoja käytetään hyödyntäen kunkin lämmitysmuodon parhaita puolia. Keväästä syksyyn hyvän hyötysuhteen antavat esimerkiksi aurinkolämpökeräimet ja ilma-vesilämpöpumput. Talven pakkasilla lämpöä voi tuottaa öljylämmityksellä, kun keräimien tai ilma-vesilämpöpumpun teho ei riitä.

Öljylämmityksestä luopuessa on hyvä huomioida, että vanha käytöstä poistettu öljysäiliö pitäisi hävittää kokonaan. Joissakin erikoistapauksissa voi kunta antaa poikkeusluvan vanhan öljysäiliön paikalleen jättämiselle, jolloin öljysäiliön puhdistus ja täyttäminen hiekalla riittää. Jos harkitset öljyn käytön jatkamista lämmityksessä tai mietit sitä hybridikäytössä,  kannattaa järjestelmälle tilata kuntokartoitus öljylämmityshuoltoja tekevästä yrityksestä.

Vesikiertoinen patterilämmitys = kattilassa lämmitettyä ja lämmityksen säätöventtiilissä halutun lämpöiseksi sekoitettua vettä kierrätetään kiertovesipumpun avulla lämmitysverkostossa ja pattereissa luovuttamassa lämpöä huonetilaan.

Vesikiertoinen lattialämmitys = vesi kiertää lattiassa olevissa putkissa levittäen lämpöä tasaisesti. Talon lämmitysverkostoon lähtevän menoveden lämpötila on yleensä alhaisempi kuin vesikiertoisilla pattereilla.

Hybridilämmitys = Kun kiinteistössä on käytössä vähintään kaksi vuorottelevaa lämmitysmuotoa, on kyseessä hybridijärjestelmä. Vuorottelu voi tapahtua esimerkiksi vuodenajan tai vuorokaudenajan mukaisesti hyödyntäen muuttuvissa olosuhteissa kunkin lämmitysmuodon parhaita puolia.

Vuosihyötysuhde = kertoo, kuinka suuri osa polttoaineen sisältämästä energiasta pystytään vuositasolla todellisuudessa hyödyntämään lämmityksessä.