Olemassa olevan lämmitysjärjestelmän kunto

Ennen päätöstä lämmitysmuodon vaihdosta tai täydentämisestä on syytä selvittää vanhan lämmitysjärjestelmän kunto ja hyödyntämismahdollisuudet. Selvitys kannattaa teettää hyödyntäen alan ammattilaista tai asiantuntijaa. Järjestelmän käyttökelpoisuus kannattaa arvioida ainakin 20 vuoden päähän. Erityisesti kannattaa selvittää, voiko hyväkuntoisen vanhan järjestelmän jättää uusiutuvaa energiaa hyödyntävän hybridilämmitysjärjestelmän osaksi. On kuitenkin hyvä huomioida, että jos hakee ELY-tukea lämmitysmuodon vaihtamiseen, öljylämmitys ei saa jäädä vähäisessäkään määrin tuki- tai varalämmitysmuodoksi. Katso lisää luvusta: Tukimahdollisuuksia.