Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumppu käyttää samaa lämpöpumpputekniikkaa kuin muutkin lämpöpumput. Lämmön lähteenä  on ulkoilma, josta lämpöä siirretään sisäilmaan. Näin vesikiertoista lämmitysjärjestelmää ei tarvita. Ilmalämpöpumppu on kokonaisuus, joka muodostuu rakennuksen ulkoseinustalle asennettavasta ulkoyksiköstä ja lämmitettäviin tiloihin seinään katonrajaan asennettavasta sisäyksiköstä. Yksiköiden välillä kiertää kylmäaine. Ilmalämpöpumppuja käytetään erityisesti sähkölämmityksen tukilämmitysmuotona, mutta se soveltuu myös muiden lämmitysjärjestelmien kanssa. Alla olevassa kuvassa havainnollistetaan ilmalämpöpumpun toimintaperiaatetta. Kuvan infopalloja klikkaamalla saat esille lisätietoa.

Viilennys

Ilmalämpöpumpulla voidaan myös viilentää tiloja, jolloin lämpöenergia virtaa sisältä ulos. Jäähdytyskäytössä pumppu on hyvin tehokas, sisätiloissa hiljainen ja käytössä edullinen. Jäähdytyskäytössä sisäilmasta poistuu samalla kosteutta, joka tehostaa jäähdytysvaikutusta. Ilmalämpöpumpuissa on yleensä erillinen kosteudenpoistotoiminto, joka myös laskee sisälämpötilaa.

Ilmalämpöpumppu ei ole ilmanvaihtolaite, mutta ilmalämpöpumpulla voidaan kuitenkin tasoittaa sisätilojen lämpötilaeroja sisäyksikön puhaltimen avulla. Puhaltimesta on hyötyä myös tulisijaa käytettäessä, koska se jakaa tulisijan lämpöä tehokkaammin rakennukseen.

Oikea lämpötila

Sähkölämmitystalossa ilmalämpöpumpun lämpötila kannattaa asettaa energiatehokkuuden vuoksi noin 2—4 astetta patteritermostaatteja korkeammaksi. Kun sisälämpötilan tavoitteena on 21 astetta, voidaan patteritermostaatit asettaa esimerkiksi 21 asteeseen ja ilmalämpöpumppu 23 asteeseen. Tällöin käytetään mahdollisimman paljon ilmalämpöpumppua lämmittämisessä ja vähennetään pattereiden käyttöä. On kuitenkin hyvä varmistaa, että tilassa, jossa ilmalämpöpumpun sisäyksikkö on, on edelleen mukava olla eikä siellä ole liian lämmin. Omaan kotiin sopivat asetukset löytyvät kokeilemalla.

Hinta ja säästöt

Laadukas ilmalämpöpumppu maksaa asennettuna noin 1500—3000 euroa. Teholuokan kasvatus yhdellä pykälällä vaikuttaa hintaan vain parisen sataa euroa. Sen sijaan laitemallien keskinäiset erot muun muassa energiatehokkuudessa näkyvät selvemmin myös hinnoissa. Asennuksessa kannattaa huomioida kaupungin ohjeistus ulkoyksikön asennuksesta ja äänitasosta. Lisäksi tulee huomioida ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä, jonka mukaan rakennusta palvelevien LVIS-laitteiden aiheuttama keskiäänitaso saa olla enintään 45 dB ulkotilassa, eli läheisen rakennuksen ikkunan ulkopuolella, parvekkeella, pihamaalla tai muussa vastaavassa paikassa asuinalueella ja muilla melulle herkillä alueilla.

Ilmalämpöpumpusta saatava hyöty riippuu pumpun laadusta, sen sijoituspaikasta, rakennuksen ominaisuuksista ja korvattavasta lämmönlähteestä. Sähkölämmitystalossa saatava säästö on keskimäärin noin 20-30 %. Kesäaikainen jäähdytyskäyttö luonnollisesti vähentää energiatehokkuutta jonkin verran.