Rakennuksen tehontarve ja uuden järjestelmän mitoitus

Uuden lämmitysjärjestelmän tarpeen mukainen mitoitus on tärkeää, jotta laite toimii hyvällä hyötysuhteella ja mahdollisimman taloudellisesti. Mitoituksessa selvitetään rakennuksen laskennallinen huipputehon tarve talven kylmimpinä aikoina. Lisäksi hyödynnetään rakennuksen energiankulutuksen historiatietoja huomioiden vuotuiset lämpötilat. Tehontarpeen laskennassa kannattaa myös huomioida mahdolliset lähitulevaisuudessa tehtävät rakennuksen energiatehokkuutta parantavat toimet. Maalämpöjärjestelmä voidaan mitoittaa joko täystehoiseksi, jolloin pumpun kompressorilla katetaan lämmitys kaikissa olosuhteissa tai osatehoiseksi, jolloin pumpun sähkövastuksilla katetaan rakennuksen huipputehontarve kylmimpinä päivinä. Molemmilla tavoilla on puolensa ja niitä kannattaa arvioida asiantuntijan kanssa tapauskohtaisesti. Mikäli järjestelmältä toivotaan myös viilennysmahdollisuutta. Se tulee huomioida mitoituksessa ja laitevalinnoissa.