IVLP järjestelmä

Ulkoilma-vesilämpöpumppu (IVLP) ottaa lämmitysenergiaa ulkoilmasta ja siirtää sen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. IVLP on järkevä vaihtoehto taloissa, joihin ei kannata tai joihin ei voi asentaa maalämpöjärjestelmää. IVLP voidaan myös kytkeä olemassa olevan öljylämmityksen tueksi, jolloin öljykattila lämmittää talon kylmimmillä keleillä ja tukee aina tarvittaessa lämpöpumppua. Jos suorasähkölämmitystä käyttävään taloon halutaan asentaa ilma-vesilämpöpumppu, eikä taloon haluta asentaa vesikiertoista lattialämmitystä tai pattereita, lämmönjako voidaan hoitaa myös puhallinkonvektorien avulla.

IVLP -järjestelmiä on kahdenlaisia: Monoblock ja split. Monoblock-malleissa on pelkkä ulkoyksikkö ja laitteet kytketään suoraan olemassa olevaan varaajaan. Varaajan vesi kiertää myös ulkoyksikössä. Split -järjestelmässä on ulko- ja sisäyksikkö. Sisäyksikkö sisältää ohjauselektroniikan ja varaajan. Yksikköjen välillä kiertää kylmäaine, joka on lämmönsiirtoaineena vettä huonompi, mutta ei jäädy yhtä helposti kuin vesi. Monoblock -järjestelmässä on jäätymisriski, jos on usean tunnin sähkökatko pakkassäällä.  Mono voi olla investoinniltaan hieman halvempi kuin split -järjestelmä.

Ulkoyksikkö on melko samantyyppinen kuin ilmalämpöpumpuissa, mutta tehokkaampi, suurempi ja painavampi. Painon vuoksi ulkoyksikkö asennetaan usein esimerkiksi valetulle alustalle ulkoseinän viereen. Split-järjestelmä on Suomessa yleisempi kuin pelkällä ulkoyksiköllä varustettu järjestelmä, koska kylmäaine ei voi jäätyä.

Ulkoilmavesilämpöpumppua voi myös käyttää jäähdyttämiseen. Viilentäessä lämpöpumpun toimintasuuntaa vaihdetaan, jolloin lämpöä otetaan sisältä ja siirretään ulos. Viileä ilma puhalletaan sisäilmaan erikseen hankittavan puhaltimen avulla. Alla olevissa kuvissa havainnollistetaan IVL-pumpun toimintaperiaatteita. Kuvan infopalloja klikkaamalla saat esille lisätietoa.