Järjestelmän mitoitus

Maalämpöpumpun ja keruuputkiston mitoitus on olennainen osa järjestelmän hankintaa. Oikealla mitoituksella varmistetaan optimaalinen sähkönkulutus ja lämmön riittävyys myös kovilla pakkasilla. Näin myös vältytään ylimääräisiltä kustannuksilta sekä investoinnissa että käytön aikana. Oikea mitoitus voi myös pidentää esimerkiksi maalämpöpumpun kompressorin käyttöikää.

Maalämpöpumppu voidaan mitoittaa joko osatehoiseksi tai täystehoiseksi. Osatehoisessa mitoituksessa pumppu tuottaa esimerkiksi 7 kW:n tehon, kun lämmitystarvelaskelmien mukaan rakennuksen huipputehontarve on 10 kW. Koska huipputehoa tarvitaan vain kovimmilla pakkasilla, pumpun kompressorilla voidaan kuitenkin tuottaa noin 95 % koko vuoden lämmöntarpeesta ja loppuosa 5 % esimerkiksi varaajan sähkövastuksella. Säät kuitenkin vaihtelevat eri vuosina ja talot ovat erilaisia, joten sähkövastuksen tarve vaihtelee vuosittain. Osatehoiseksi mitoitettu on/off-maalämpöpumppu voi olla järkevä valinta kohteissa, joissa patteriverkolle tarvitaan erityisen kuumaa lämmitysvettä. Tällöin lämmitysvedestä saadaan kuumempaa esimerkiksi asentamalla varaajaan sähkövastus. Alla olevassa kuvassa havainnollistetaan mitoituksen tehontarvetta. Kuvan infopalloja klikkaamalla saat esille lisätietoa.

Täystehoisessa mitoituksessa talossa tarvittava lämpö tuotetaan täysin lämpöpumpulla. Täystehomitoituksessa sähkövastukselle voi silti tulla satunnaisesti käyttötarvetta. Kun tavoitellaan täystehomitoitusta, on/off -tyyppinen maalämpöpumppu ei ole järkevä, vaan suositeltavaa on valita inverter-maalämpöpumppu, jossa kompressorin kierrosluku muuttuu, kun tehontarve muuttuu. Inverter-tekniikka onkin yleistynyt lämpöpumpuissa. Sillä saa paremman vuosihyötysuhteen ja todennäköisesti pidemmän kompressorin kestoiän, sillä kun kompressori käynnistyy, virtapiikki on pienempi kuin on/off-mallin maalämpöpumpussa. Myös kompressorin käynnistymiskertoja tulee merkittävästi vähemmän kuin on/off-tyyppisessä kompressorissa, jonka pyörimisnopeus on vakio kaikissa olosuhteissa.

Maalämpöpumpun laskennallinen tehomitoitus perustuu yleisiin laskentamalleihin ja lämpötilatilastoihin. Käyttöveden lämmityksen kulutus lasketaan keskimääräisenä tehona henkilöä kohden. Mitoituksen tekee usein tarjouksen tekevä urakoitsija. On tärkeää, että mitoituksen tekee aina asiantunteva taho. Mitoitus voidaan tehdä joko talon viimeisten vuosien energiankulutustietojen perusteella tai rakennuksen ominaisuuksiin perustuvalla laskennalla. Eri laskentatavat ja oletukset voivat tuottaa toisistaan paljonkin poikkeavia tuloksia mitoitukseen. Siksi realistisen ja järkevän laskentapohjan käyttäminen mitoituksen pohjana on tärkeää. Tarjouspyyntövaiheessa on syytä keskustella urakoitsijan kanssa mitoituksen pohjana olevasta laskentatavasta. Lisätietoa ja vinkkejä voi kysyä myös alueelliselta energianeuvojalta.

On/Off lämpöpumppu = On/off lämpöpumppu antaa käynnistyessään täyden tehon ja sammuu kun lämpöä ei enää tarvita.

Inverter lämpöpumppu = Inverter lämpöpumppu säätää tehoa lämmön tarpeen mukaan.

Laskentamalleissa käytettävät lämpötilatilastot = Laskennassa käytettävät lämpötilat noudattavat normaalivuoden ja kuukausitason keskimääräisiä lämpötiloja ja siitä johdettavia lämmitystarpeita. Normaalivuosi on 30 vuoden lämpötilojen vuosikeskiarvo, joka päivitetään 10 vuoden välein.