Pientalon uusiutuvat lämmitysmuodot pähkinänkuoressa

Uusiutuviksi lämmitysmuodoiksi voidaan lukea lämmitysmuodot, jotka hyödyntävät uusiutuvia energialähteitä lämmöntuotannossa. Uusiutuvia lämmitysmuotoja ovat mm.

  • lämpöpumput,
  • puu- ja pellettilämmitys sekä
  • aurinkolämpö -ja sähkö.

Maalämmöllä ja pellettilämmityksellä voidaan rakennuksen vuotuinen lämmöntarve tuottaa kokonaan hyödyntäen uusiutuvaa energiaa. Sen sijaan ilma-vesilämpöpumppu tai poistoilmalämpöpumppu tarvitsevat rinnalleen joko järjestelmään integroidun täystehoisen sähkövastuksen tai jonkin toisen täystehoisen lämmitysjärjestelmän, vaikka valtaosa vuotuisesta lämmöntarpeesta tuotetaankin hyödyntäen uusiutuvaa energiaa.

Ilmalämpöpumppu, aurinkokeräimet, aurinkopaneelit ja takka ovat ns. tukilämmitysmuotoja, joilla pyritään mahdollisuuksien mukaan vähentämään kalliimman päälämmitysjärjestelmän käytön kustannuksia. Lisäksi markkinoilla on tarjolla nestemäisiä biopolttoaineita, mutta niitä ei käsitellä tällä kurssilla.