Kustannukset

Maalämpöpumppujärjestelmän investointikustannus omakotitaloon on noin 15 000—25 000 euroa. Hintaan vaikuttavat pumpun hankintakustannuksen lisäksi kaivuu- ja poraustyöt sekä keruuputkisto. Pieni tehon kasvattaminen lämpöpumppumallissa ei yleensä vaikuta kokonaisinvestointiin satoja euroja enempää, vaan hintaerot ovat suuremmat lämpöpumppumallien ja varaajatyyppien välillä. Siksi täystehoisen maalämpöpumpun valinta ei juurikaan ole kustannuskysymys. Lämmönkeruutapa valitaan aina kohteen mukaan.

Lämpökaivon poraamiskustannuksiin vaikuttaa se, kuinka paljon maata on kallion päällä. Mikäli tontti sijaitsee hiekkaharjulla, kallista ja lämmönsiirron osalta tehottomampaa kaivon teräsputkiosuutta voidaan tarvita jopa kymmeniä metrejä. Etelä-Suomessa kallio on yleensä noin 3—12 metrin syvyydessä, jos kyseessä ei ole hiekkaharju. Tarvittaessa kallion etäisyys voidaan tutkia maanpinnalta. Yksittäisen kaivon vuoksi tutkimisen lisäkustannus voi olla turhan suuri, ellei kallion etäisyyden selvittämiseen ole painavia syitä, esimerkiksi epäilys siitä, että kallio saattaa olla useiden kymmenien metrien syvyydellä.

Maalämpöinvestoinnin takaisinmaksuaika riippuu mm. investoinnin suuruudesta, investoinnin koron suuruudesta, sähkön hinnan kehityksestä ja korvattavan lämmitysjärjestelmän polttoaineen hinnan kehityksestä. Maalämpöpumppu säästää keskimäärin noin 65—75 % talon lämmitysenergiasta vuodessa. Tähän sisältyy tilojen ja käyttöveden lämmitysosuus.