Miksi uusiutuvaa energiaa?

Monet pientaloasukkaat haluavat uudistaa lämmitysjärjestelmänsä, koska lämmityksen kustannukset ovat nousseet rajusti maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä halutaan vähentää myös ilmastovaikutusten vuoksi. Erityisesti öljylämmityksestä ja sähkölämmityksestä halutaan päästä eroon. Öljylämmityksestä luopumista onkin tuettu valtion avustuksilla jo useamman vuoden ajan.

Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävistä lämmitysjärjestelmistä, etenkin lämpöpumpuista, on tullut kilpailukykyisiä ja järkeviä vaihtoehtoja, kun korjataan tai uusitaan öljy- ja sähkölämmityspientalojen lämmitystä. Lämpöpumpputekniikka on kehittynyt merkittävästi 2000-luvulla, ja lämpöpumput ovat valtavirtaa uusien pientalojen lämmönlähteenä. Lämpöpumppujen etuina ovat mm. edulliset käyttökulut, energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys sekä mahdollisuus viilentämiseen. Monet vanhan lämmitysjärjestelmän uudistajat ovatkin vakuuttuneet nähtyään uudiskohteissa lämpöpumpuista hyviä esimerkkejä. Vaihdoksia ovat edistäneet myös valtion tukikeinot uusiutuviin energialähteisiin siirtymisessä.

Edullinen ja ympäristöystävällinen, uusiutuvaan energiaan perustuva lämmitysjärjestelmä voi ylläpitää myös talon jälleenmyyntiarvoa ja nopeuttaa myyntiaikaa. Miksipä ei siis siirtyisi uusiutuvan energian käyttöön, kun voi säästää rahaa, ylläpitää talon arvoa ja tehdä samalla merkittävän ympäristöteon.

Lisätietoa uusiutuvista lämmitysmuodoista saat mm. Lämmitysenergiayhdistykseltä.

Fossiiliset polttoaineet = kivihiili, ruskohiili, maakaasu ja raakaöljystä jalostetut polttoöljyt.

Uusiutuvat energiamuodot = vesi- ja tuulivoima, aurinkoenergia, lämpöpumpuilla talteen otettu maa- ja ilmalämpöenergia, biokaasu, kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoava osuus, puuperäiset polttoaineet sekä muut kasvi- ja eläinperäiset polttoaineet.

 

HUOM! Kaikki kurssilla esitetyt hinnat ja keskimääräiset kulutustiedot ovat syksyltä 2022. 

Luvun sisältö
0% suoritettu 0/1 vaihetta