Yhteishallinnon toimintatavat

Yhteishallintolaki antaa asukkaille mahdollisuuden osallistua – asukaskokouksen lisäksi – talon asioihin kolmella tärkeällä tavalla.

  1. Asukkailla on oikeus saada ja talon omistajalla on velvollisuus antaa kaikki tarpeellinen omaa taloa koskeva tieto.
  2. Yhteishallinnossa asukkaille kuuluu oma tehtäväpiirinsä. Asukkailla on oikeus asettaa pelkästään asukkaista koostuvia toimielimiä – asukastoimikuntia – tai asukkaiden keskuudesta valittuja henkilöitä – luottamushenkilöitä – hoitamaan asukkaille kuuluvia tehtäviä. Lisäksi asukkailla on oikeus valita valvoja tarkastamaan talon hallintoa ja hoitoa.
  3. Asukkailla on oikeus nimetä omia ehdokkaitaan valittavaksi talonsa hallitukseen tai omistavan yhteisön hallitukseen tai vastaavaan elimeen. Tällöin asukkaat osallistuvat yhdessä omistajan edustajien kanssa talon koko hallintoon.

Toimintatavoista valitaan sopivimmat yhdistelmät asukkaiden kokouksessa. Riippumatta valitusta toimintatavasta on asukkailla asukaskokouksessa oikeus saada tietoa ja omistajalla velvollisuus antaa tietoa talon asioista.