Pää-, sivu- ja hybridijärjestelmät

Rakennuksen lämmitysjärjestelmän tehtävä on ylläpitää haluttuja lämpöolosuhteita sisätiloissa sekä huolehtia lämpimän käyttöveden saatavuudesta. Jokaisessa rakennuksessa on niin kutsuttu päälämmitysjärjestelmä, jolla voidaan tuottaa kaikissa olosuhteissa kaikki tai ainakin valtaosa tilojen lämmittämiseen tarvittavasta lämmöstä sekä lämpimästä käyttövedestä. Suomessa etenkin asuinkerrostaloissa ylivoimaisesti yleisin päälämmitysjärjestelmä on kaukolämpö. Tarjolla on kuitenkin monia vaihtoehtoja ja on vaikea arvioida, mikä ratkaisu on paras tulevia vuosikymmeniä ajatellen. Varmin investointi on rakentaa talo, joka tarvitsee vähän energiaa.

Pientaloihin soveltuvia päälämmitysjärjestelmiä löytyy enemmän kuin isoihin kohteisiin. Kovaa vauhtia yleistymässä oleva maalämpö sopii päälämmitysmuodoksi sekä kerros- että pientaloihin, mutta esimerkiksi suora sähkölämmitys, ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu lähinnä pienempiin ja vähemmän lämmitysenergiaa tarvitseviin kohteisiin. Öljylämmitys on poistumassa käytöstä kokonaan.

Päälämmitysjärjestelmän lisäksi rakennuksista voi löytyä erilaisia tukilämmitysjärjestelmiä, joiden avulla pyritään pienentämään ostoenergian määrää ja lämmityskustannuksia. Koko rakennuksen lämmöntarpeen kattaminen niillä on kuitenkin hankalaa tai mahdotonta. Yleisiä tukilämmitysjärjestelmiä ovat muun muassa aurinkolämpö, ilmalämpöpumput ja pientaloissa tulisijat.

Jako pää- ja tukilämmitysjärjestelmiin ei ole aivan yksiselitteinen ja osa järjestelmistä voi toimia molempina rakennustyypistä, energiantarpeesta ja mitoitusratkaisuista riippuen. Esimerkiksi poistoilmalämpöpumppu voi riittää energiatehokkaan pientalon ainoaksi lämmitysmuodoksi mutta kerrostalossa rinnalle tarvitaan aina joku muu järjestelmä kuten kauko- tai maalämpö.

Kun kiinteistössä on käytössä vähintään kaksi vuorottelevaa lämmitysmuotoa, on kyseessä hybridijärjestelmä. Vuorottelu voi tapahtua esimerkiksi vuodenajan tai vuorokaudenajan mukaisesti hyödyntäen muuttuvissa olosuhteissa kunkin lämmitysmuodon parhaita puolia. Hybridijärjestelmällä pyritään siis ympäristöystävälliseen energian tuottamiseen mahdollisimman energia- ja kustannustehokkaasti. Teknistaloudellisesti hyvin yhteensopivia lämmitysmuotoja ovat esimerkiksi kesäaikana aurinkolämpö ja ilma-vesilämpöpumppu, ja talviaikana puu ja pellettilämmitys.