Mitä on kiinteistönpito

Laveasti määriteltynä kiinteistönpidolla tarkoitetaan kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä vastaamista. Koko elinkaaren aikainen kiinteistönpito pitää sisällään toimet tontin hankinnasta, rakentamisesta, hallinnosta ja ylläpidosta rakennuksen purkamiseen saakka. Tässä kurssissa on rajauduttu tarkastelemaan pääasiassa käytönaikaista korjausrakentamista sekä kiinteistön ylläpitoon kuuluvaa kunnossapitoa ja kiinteistönhoitoa.

Kiinteistön ylläpito jakaantuu kiinteistönhoitoon ja kunnossapitoon. Ylläpidon tarkoitus on kiinteistön kunnon ja käytettävyyden säilyttäminen kohdistamalla erilaisia ylläpitotoimia niin tiloihin, ulkoalueisiin, talotekniikkaan kuin rakennustekniikkaan. Ylläpitotoimista kiinteistönhoito on päivittäistä tekemistä, jolla pidetään kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla. Kiinteistönhoitoa ovat esim. kiinteistön teknisten järjestelmien kuten lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien hoito, kiinteistönhuolto, siivous, ulkoalueiden hoito sekä kiinteistön jätehuolto. Kunnossapito on puolestaan toimintaa, jolla kohteen ominaisuudet säilyvät uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu.

Korjausrakentamisesta puhutaan, kun aiemmin rakennettua muutetaan parempaan suuntaan. Rakennuskantamme ikääntyessä korjausrakentaminen tulee tulevaisuudessa moninkertaistumaan. Energiatehokkuuden huomioiminen korjausrakentamisessa on sekä järkevää että lailla ohjattua. Monet rakennusten energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet eivät ole energiataloudellisesti kustannustehokkaita yksin toteutettuina, mutta järkeviä muun korjaamisen yhteydessä. Esimerkiksi rakennuksien ulkoseiniä ei kannata lisäeristää pelkästään energiansäästön takia, mutta eristystä voi olla järkevää parantaa julkisivuremontin yhteydessä. Korjausrakentamisen energiamääräykset ovat 1.9.2013 lähtien velvoittaneet luvanvaraiseen korjaushankkeen yhteydessä selvittämään, voidaanko rakennuksen energiatehokkuutta parantaa siten, että parantaminen on toiminnallisesti, teknisesti ja taloudellisesti järkevää. Kun omistaja hakee toimenpiteelle rakennus- tai toimenpidelupaa rakennusvalvonnasta, energiatehokkuuden parantaminen pitää samassa yhteydessä ottaa huomioon.