Lämmitys

Rakennusten lämmitys vastaa noin neljäsosaa kaikesta Suomessa käytetystä energiasta. Isoa lämmitystarvetta selittää paitsi pohjoinen ilmastomme, myös nykyisestä rakennuskannastamme syntyvä hukkalämpö. Uudisrakentamisessa energiatehokkuus on jo hyvällä tasolla ja lämpöhäviöt pienet, mutta pelkästään uudisrakentamisen kautta tapahtuva rakennuskannan energiatehokkuuden parantuminen on hidasta. Kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi energiatehokkuuden parantumista on näin ollen tapahduttava suuressa mittakaavassa myös olemassa olevassa rakennuskannassa.