Tietojen pyytäminen vuokrataloyhtiöltä

Asukkaiden osallistuminen vuokratalon hallintoon edellyttää, että heillä on käytettävissään kaikki tarpeellinen omaa taloa koskeva tieto. Ilman tietoa eivät asukkaat voi toimia. Tietojen saaminen on näin ollen asukasdemokratian perusasioita. Asukkaiden yhteishallintoelimillä on oikeus saada talon omistajalta tällaisia tietoja. Tiedot voivat koskea esimerkiksi talon kuntoa, hoitoa ja taloutta. Omistajalla on velvollisuus antaa nämä pyydetyt tiedot. Ei kuitenkaan tarvitse antaa sellaisia tietoja, jotka koskevat asukkaiden yksityisiä, henkilökohtaisia asioita ja ovat tietenkin luottamuksellisia. Arava- ja korkotukivuokratalossa ei juuri muita tietoja olekaan, joita ei voi antaa asukkaille.