Ilmanvaihdon energiatehokas käyttö ja ylläpito

Ilmanvaihto on asuinrakennusten suurimpia lämpöhäviöiden aiheuttajia. Ilmanvaihdon energiatehokkaasta käytöstä ja ylläpidosta huolehtiminen onkin tärkeää, mutta samanaikaisesti on kuitenkin muistettava varoa väärää säästämistä: energiaa ei tule koskaan yrittää säästää terveellisten asumisolosuhteiden ja sisäilman kustannuksella.

Puhdas, osiltaan ehjä ja ilmavirroiltaan tasapainossa oleva järjestelmä on energiatehokkaan ilmanvaihdon kulmakivi. Energialaskun suuruuteen vaikutetaan kuitenkin myös ilmanvaihdon säädöillä ja käyttäjien menettelytavoilla.

Seuraavassa on koottu ilmanvaihtojärjestelmäkohtaisia toimia ilmanvaihdon energiahukan pienentämiseksi. Alla olevan taulukon vihreän sävyt kuvaavat toimenpiteiden helppousastetta: mitä tummempi sävy, sitä vaativampi toimenpide.