Asukasdemokratian toteuttaminen omassa talossa

Yhteishallinto – ja asukasdemokratia – alkaa asukkaiden kokouksesta. Asukkaiden kokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa. Kokoukseen voivat osallistua talon kaikki asukkaat ja muut huoneistojen haltijat. Jos useamman talon vuokra määritellään yhteisesti, pidetään asukkaiden kokous yhteisenä kaikille näille taloille. Asukasdemokratian kannalta asukkaiden kokous on kaiken ydin. Siinä asukkaat päättävät, millä tavalla asukasdemokratia talossa toimii.