Yleistä jätehuollosta

Jätehuoltoa  ohjaa jätelaki ja jäteasetus. Jätelaissa määritellään jäte aineeksi tai esineeksi, jonka jätteen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä. Jätelain etusijajärjestyksen mukaan kaikessa toiminnassa on ensisijaisesti vähennettävä jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä syntyy, se pitää valmistella uudelleenkäyttöä varten tai kierrättää materiaalina.

  1. Jos tämä ei ole mahdollista, jäte voidaan hyödyntää energiana.
  2. Jos mikään hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte toimitetaan kaatopaikalle tai poltetaan ilman energian hyödyntämistä.

 

Jätelain etusijajärjestys:

1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Kierrätys 4. Hyödyntäminen energiana tai muu hyödyntäminen 5. Loppukäsittely

 

Jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset sitovat kaikkia kuntalaisia. Jätehuoltomääräyksiä annetaan mm. liittymisestä jätehuoltoon, eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristöhaittaa.

Eri  puolilla Suomea on omat määräykset, jotka voivat poiketa toisistaan.