Energiatehokas sähkönkäyttö kiinteistössä

Energiatehokkuuden merkitys sähkön käytössä korostuu sähköä käyttävien järjestelmien määrän kasvaessa. Seuraavassa on käyty läpi kiinteistön yleisimmin löytyviä kiinteistösähköä kuluttavia järjestelmiä ja annettu vinkkejä kiinteistösähköjärjestelmän energiatehokkuuden parantamiseen sekä toisaalta ilmanpäästöjen vähentämiseen.