Sähkönkulutus kiinteistössä

Kiinteistösähköä käytetään kiinteistön teknisten järjestelmien ja toimintojen ylläpitoon kuten esimerkiksi yleisten tilojen ja kiinteistötekniikan laitteisiin. Kiinteistösähkö muodostaa vain noin neljä prosenttia kiinteistön kustannuksista. Talon kiinteistösähkön kulutusjakaumasta eri järjestelmien kesken ei yleensä ole saatavilla tarkempaa tietoa, koska kiinteistöissä ei ole yleensä käytössä kiinteistösähkön alamittauksia.

Kiinteistösähköön kuuluvat mm.

  • yleisten tilojen valaistus
  • ulkovalaistus
  • LVI-laitteet kuten puhaltimet ja pumput
  • autolämmitystolpat
  • talosauna
  • hissit
  • pesutupa
  • kylmäkellarin jäähdytys
  • sulanapitolämmitykset esimerkiksi sadevesikouruissa ja syöksytorvissa

Vuosien saatossa kiinteistöjen kiinteistösähkönkulutusta on nostanut erityisesti koneelliseen ilmanvaihtoon siirtyminen. Ensimmäinen kasvupiikki tapahtui 1960-luvulla, jolloin koneellinen poistoilmanvaihto syrjäytti painovoimaisen ilmanvaihdon. Toisen kerran isompi nousu syntyi vuoden 2003 jälkeen, kun alettiin siirtyä koneellisesta poistoilmanvaihtojärjestelmästä koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmään. Ilmanvaihdon rinnalla kiinteistösähkönkulutusta ovat nostaneet kiinteistösähköön kytketyt märkätilojen mukavuuslattialämmitykset.

Huoneistosähköä kuluu asunnon sisällä valaistukseen ja huoneiston haltijan sähkölaitteisiin. On hyvä huomata, että asukas voi joutua maksamaan myös asuntokohtaisten taloteknisten järjestelmien käyttämän sähkön. Tällaisia järjestelmiä ovat mm. asuntokohtaiset ilmanvaihtolaitteistot ja kylpyhuoneen sähköinen mukavuuslattialämmitys.