Mittaukset

Toimiva kiinteistöautomaatio vaatii tuekseen erilaisia mittauksia ja tiloista tehtyjä havaintoja. Mitata voidaan niin olosuhteita kuin kulutustakin. Mittaustietoa tuotetaan usein erilaisilla antureilla eli sensoreilla, jotka voivat joko mitata jotain tiettyä suuretta tai havainnoida tilaa yleisemmin. Tyypillisimpiä mittaussuureita ovat lämpötila, paine, hiilidioksiditaso, kosteus, liike ja valaistustaso. Antureilla on mahdollista havainnoida myös esimerkiksi läsnäoloa.

Automaatiojärjestelmien mittaukset voidaan jakaa neljään luokkaan:

Suuri osa huoneiston mittausdatasta voidaan kerätä langattomasti, mikä tuo säästöä kaapelointikustannuksissa ja helpottaa asennusta sekä muutosten tekoa. Langattomat ratkaisut toimivat tyypillisesti paristoilla, jolloin ne vaativat ajoittain paristojen vaihtoa. Tietoa on mahdollista siirtää tavallista sähkökaapelia pitkin. Langallisen järjestelmän etuna on luotettavuus ja nopeus.