Energiatehokkuus vedenkulutuksessa ja vedensäästö

Turhaa veden kulutusta kiinteistössä aiheuttavat mm. vuodot, vesijohtoverkoston kovasta painetasosta aiheutuvat liialliset hanojen virtaamat sekä etenkin asukkaiden kulutustottumukset. Veden tuhlaantumisen rinnalla lämpimän veden hukka kuluttaa myös arvokasta lämmitysenergiaa lämpimän veden valmistukseen.

Veden ja sen lämmittämiseen kuluvan energian säästöön on monia keinoja. Helpoimmat käyttötottumuksiin liittyvät toimenpiteet ovat toteutettavissa heti ja ilman investointeja. Esimerkkinä tästä vaikuttaminen asukkaiden kulutuskäyttäytymiseen tiedottamalla ja neuvomalla. Osa toimenpiteistä vaatii puolestaan tarkempaa suunnittelua ja investointeja. Seuraavassa on listattu erilaisia toimenpiteitä kiinteistön vesitehokkuuden parantamiseen.