Vuokralaisdemokratia

Aravavuokratalojen asukkaiden on mahdollisuus osallistua talon hallintoon yhteishallinnon kautta. Yhteishallinto antaa asukkaille tilaisuuden saada tietoa talon taloudenpidosta, kunnosta ja hoidosta. Se antaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa ja valtaa päättää omaa asumista koskevista asioista. Tarkoituksena on lisätä viihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa.

Yhteishallinnosta säädetään vuokratalojen yhteishallintoa koskevassa laissa (649/1990), joka tuli voimaan 1.3.1991. Laissa on annettu asukkaille keinot, miten osallistua talon hallintoon. Osallistuminen on asukkaille vapaaehtoista. Vuokratalon omistajan on sallittava asukkaiden osallistuminen. Omistajalle laissa määrätään myös joitakin velvollisuuksia. Asukkaiden osallistuminen on mahdollista kaikissa aravavuokrataloissa ja 1.1.2002 jälkeen rahoitetuissa ja rakennetuissa korkotukivuokrataloissa. Myös muissa vuokrataloissa, jos omistaja niin haluaa, voidaan asukkaiden osallistuminen järjestää yhteishallintolain mukaisesti.