Lajittelulla on merkitystä

Lajittelemalla säästämme niin luonnonvaroja, kuin energiaa, joten sen merkitys on suuri. Alueellisten erojen  vuoksi lajittelussa on tärkeää huomioida alueelliset lajitteluohjeet. Materiaalin hyödyntämisen onnistumiseksi on oleellista, että materiaalit ovat puhtaita ja kuivia lajitteluun laitettaessa.

Tärkein ympäristötavoite on jätteen määrän vähentäminen. Jätteen määrän vähentämisellä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joiden ansiosta jätettä ei synny lainkaan. Tärkein keino on turhan kulutuksen vähentäminen. Peräti 90 prosenttia käyttöön ottamistamme luonnonvaroista kuluu jo tuotteen valmistuksessa. Vain loput kymmenen prosenttia näkyy arjessamme − ja päätyy lopulta jätteeksi. Omia kulutusvalintoja kannattaa siis miettiä ja muuttaa. Katso tähän avuksi Kohtuullisen kuluttajan vinkkilista.