Energia- ja vesikustannusten vaikutus kiinteistönhoitokuluihin

Energia- ja vesikuluilla on iso vaikutus asukkaiden maksamiin vuokriin eli asumiskustannuksiin. Kiinteistön energianhallinta on näin ollen myös kustannustenhallintaa.