Suunnitelmallisen kiinteistönpidon työkalut

Kiinteistön ylläpitoa ja suunnitelmallista korjaamista helpottamaan on tarjolla monia erilaisia kiinteistön eri elinkaaren vaiheisiin soveltuvia työkaluja. Osa näistä on lakisääteisiä velvoitteita kuten rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje eli huoltokirja, seuraavan viiden vuoden korjaus- ja kunnossapitotarpeen ilmaiseva kunnossapitotarveselvitys sekä energiatodistus asuntojen myynti- ja vuokraustilanteessa. Muita tärkeimpiä ja yleisimpiä työkaluja ovat kuntoarvio, -todistus ja -tutkimus, energiakatselmus sekä korjaussuunnitelma.

Kiinteistönpidon välineistöä kehitetään jatkuvasti käyttäjälähtöisempään suuntaan tavoitteena, että ne toimisivat hyödyllisenä tukena kiinteistöstrategian toteuttamiseen.